Studiebeurzen Stichting Thomas More

Ook voor 2011-2012 stelt de Stichting Thomas More (voorheen Radboudstichting ) 25 beurzen à  € 5.000,- ter beschikking voor recent afgestudeerden WO of HBO voor een jaar filosofie, theologie of ethiek. De aanmelding sluit op 30 april 2011. Het volledige beurzenprogramma is te vinden op onze website: www.thomasmore.nl onder beurzen.

Be Sociable, Share!

Geef een reactie