Protesteer tegen de voorgenomen bezuinigingen!

Beste studenten,

Graag roep ik jullie allen op om deel te nemen aan de manifestatie op vrijdagmiddag 21 januari in Den Haag om te protesteren tegen de voorgenomen bezuinigingen op het Hoger Onderwijs. Ook wij maken ons ernstige zorgen over deze door het kabinet voorgestelde maatregelen. De bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland zullen oplopen tot vele honderden miljoenen per jaar. Dit betekent voor de Universiteit Leiden een bedrag van tussen de 15 en 20 miljoen.

De bezuinigingsmaatregelen staan haaks op de ambitie van Nederland om zijn internationale positie als kenniseconomie te versterken. Juist nu moeten we investeren in ontwikkeling van kennis. Kennis is de motor van de toekomst. Wie bezuinigt op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, bezuinigt op de toekomst van Nederland en doet in het bijzonder jonge mensen tekort.

Het zou daarom goed zijn wanneer zo veel mogelijk studenten samen met alle werknemers van de Universiteit Leiden hun zorgen over de voorgestelde maatregelen laten blijken. We hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn op de manifestatie van vrijdagmiddag 21 januari, vanaf 13.00 uur op het Malieveld. We moeten deze kans om te protesteren aangrijpen en zorgen dat de manifestatie een succes wordt. Om jullie daartoe in staat te stellen is elke student binnen onze faculteit vrijgesteld van onderwijsverplichtingen op deze vrijdag.

NB. Tentamens vinden wel gewoon op het vastgestelde moment plaats.

Hopelijk zien we elkaar vrijdag de 21e!

Met vriendelijke groet,

Namens het faculteitsbestuur en de wetenschappelijk directeuren van de faculteit,

Wim van den Doel
Decaan

Lezing Diversity

TRANSCULTURELE COMMUNICATIE; een interdisciplinaire benadering.

"….en als we nu maar allemaal Nederlands (of Engels) spreken dan verstaan we elkaar…." Is dat zo? Begrijpen wij elkaar dan echt? De een moet zijn hart versluieren op straffe van uitsluiting, de ander woont in zijn hoofd en kent de vreugde van de ziel niet. Tijdens de lezing wordt een raamwerk ontvouwd waardoor – met behulp van concepten uit de sociologie, politicologie, psychologie, neurologie, én fractals, mystieke tradities en de coachingspraktijk – er helderheid kan ontstaan over waaróm ‘Oost en West’ elkaar nu tegenkomen.. Een kans op -eindelijk- échte ontmoeting, door wezenlijke communicatie op het niveau van universeel menselijke aspiraties en noden en ‘identiteit’ een spannend ontwikkelingstraject wordt…

De lezing zal zijn op 26 januari 2011 om 15.00 uur in zaal A.144 in het KOG. Eerste 45 minuten zal ze de lezing houden, en vervolgens krijgen de studenten de kans om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan. Deze lezing zal worden gegeven door Drs Annette (J.M.F.) van den Hogen. Deze mevrouw heeft gewerkt voor Heineken N.V. Haar functie was International Public Affairs manager (Corporate Social Responsibility (MVO), Alcohol policy, Selfregulation). Ook heeft ze gewerkt voor de RijksVoorlichtingsDienst (RVD), Ministerie van Algemene Zaken. Haar functie was Adviseur Nieuwe Media (advisering VoorlichtingsRaad op terrein van Nieuwe Media, advisering Kabinet Minister-President).

Stichting Diversity Leiden
Studentencentrum Plexus
Kaiserstraat 25
2311 GN Leiden

www.diversityleiden.nl
Diversityleiden@gmail.com