Protesteer tegen de voorgenomen bezuinigingen!

Beste studenten,

Graag roep ik jullie allen op om deel te nemen aan de manifestatie op vrijdagmiddag 21 januari in Den Haag om te protesteren tegen de voorgenomen bezuinigingen op het Hoger Onderwijs. Ook wij maken ons ernstige zorgen over deze door het kabinet voorgestelde maatregelen. De bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland zullen oplopen tot vele honderden miljoenen per jaar. Dit betekent voor de Universiteit Leiden een bedrag van tussen de 15 en 20 miljoen.

De bezuinigingsmaatregelen staan haaks op de ambitie van Nederland om zijn internationale positie als kenniseconomie te versterken. Juist nu moeten we investeren in ontwikkeling van kennis. Kennis is de motor van de toekomst. Wie bezuinigt op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, bezuinigt op de toekomst van Nederland en doet in het bijzonder jonge mensen tekort.

Het zou daarom goed zijn wanneer zo veel mogelijk studenten samen met alle werknemers van de Universiteit Leiden hun zorgen over de voorgestelde maatregelen laten blijken. We hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn op de manifestatie van vrijdagmiddag 21 januari, vanaf 13.00 uur op het Malieveld. We moeten deze kans om te protesteren aangrijpen en zorgen dat de manifestatie een succes wordt. Om jullie daartoe in staat te stellen is elke student binnen onze faculteit vrijgesteld van onderwijsverplichtingen op deze vrijdag.

NB. Tentamens vinden wel gewoon op het vastgestelde moment plaats.

Hopelijk zien we elkaar vrijdag de 21e!

Met vriendelijke groet,

Namens het faculteitsbestuur en de wetenschappelijk directeuren van de faculteit,

Wim van den Doel
Decaan

Leave a Reply