Wat zou jij doen? Praat mee op Studio Humaniora

Hoe vergroten we het studiesucces? Hoe promoten we het excellentieonderwijs? Hoe verwerven we meer onderzoekssubsidies? Heb je hier ideeën over? Deel je mening op het nieuwe discussieplatform Studio Humaniora!

Beter presteren, vooral op het terrein van het onderwijs. Dat hebben de universiteiten afgesproken met het ministerie van OCW. Dat is ook de ambitie van de Universiteit Leiden. Dit zal gevolgen hebben voor hoe we studenten en voor hoe we onderwijs verzorgen! Daarnaast hebben we ambities met het onderzoek binnen onze faculteit. Hiermee willen we in ieder geval even succesvol zijn als de afgelopen jaren.

Hoe kunnen we er met z’n allen, studenten én medewerkers van onze faculteit, aan bijdragen dat wij die ambities realiseren? Meer studenten die op tijd de eindstreep halen, meer excellente studenten en meer geld voor onderzoek. Hiervoor is al veel in gang gezet. Maar wat zouden wij extra, of sneller, kunnen doen op de voor de geesteswetenschappen specifieke aandachtspunten? En wat hebben we daarvoor nodig?

Studio Humaniora

Studio Humaniora biedt ons een platform om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Om elkaar te inspireren met praktische ideeën en ‘best practices’.

Eind september maken we de tussenbalans op: Welke ideeën of ‘best practices’ kunnen we meteen gebruiken? En is Studio Humaniora een interessante manier om de discussie te voeren? Laat het ons weten!

Ga naar www.studiohumaniora.nl, log in en praat mee!

Leave a Reply